De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij MRTO Coaching & Management B.V. (hierna: MRTO). Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, foto’s, artikelen en/of andere informatie.

Het maken van kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MRTO is verboden.

Deeplinken en/of linken naar een of meer onderdelen van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MRTO is niet toegestaan.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld en uitsluitend geregistreerd voor het opgegeven doel waarvoor ze worden verzameld. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer Nederlandse Orde van Beroepscoaches Home Over MRTO Contact Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Management Development Interim Management