De omgeving waarin managers opereren wordt steeds dynamischer en complexer. Vanuit het bedrijf worden ze geacht snel op de veranderende markt en omgeving te kunnen anticiperen en tegelijkertijd zorgvuldig met het personeel om te gaan. Het personeel daarentegen wordt steeds mondiger, maar ook individualistischer met meer aandacht voor wat ze nu eigenlijk zelf willen. Om in deze schijnbare tegenstelling effectief te kunnen blijven opereren is een stevig fundament van groot belang.

In de optiek van MRTO wordt dit fundament voornamelijk gebouwd vanuit een groot zelfinzicht, de durf om je eigen kwaliteiten te benutten en je zwakheden te erkennen en aan te pakken. Aangevuld met de juiste communicatieve vaardigheden om naar andere mensen te luisteren, ze te begrijpen en te motiveren moet een manager in staat zijn zowel de veranderende markt als de groeiende zelfstandigheid van zijn personeel effectief en efficiënt het hoofd te bieden.

pagina 1 van 2
volgende
Disclaimer Nederlandse Orde van Beroepscoaches Home Over MRTO Contact Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Management Development Interim Management